Tài Xỉu

%%term_title%% %%page%% %%sep%% %%sitename%% Tất cả các thông tin cá cược do chúng tôicung cấp có độ tin cậy cao.

Tất cả các thông tin cá cược do chúng tôi

cung cấp có độ tin cậy cao. Tuy nhiên, JBO  Tài Xỉu

không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ sự sai

 • sót nào liên quan đến ngày tháng, thời gian, đia diểm

  , đối thủ, sự sai lệch, số liệu thống kê (được

  hiển thị khi truyền trực tiếp) hoặc các thông

  tin cá cược khác. JBO có quyền điều chỉnh

  bất kỳ lỗi hiển nhiên nào và sẽ thực hiện các

  bước phù hợp để đảm bảo rằng tỉ lệ cược,

  loại cược được cung cấp một cách trung thực

  và rõ ràng. Quyết định của JBO sẽ là quyết định cuối cùng

 • 2.Nếu Giải Đấu/Trận Đấu/Sự Kiện,

  được xác định là cuộc thi đấu thể thao

  có tổ chức giữa hai đội hoặc các cá nhân,

  bắt đầu trước thời gian thi đấu chính thức

  như đã thông báo thì khi đó, chỉ các cá

  cược được đặt thành công trước khi cuộc

 • thi đấu bắt đầu (ngoại trừ loại cược đặc

  biệt được chỉ định)mới được xem là có hiệu lực

 • . Nếu tỉ lệ cược không được đóng hoặc
 • hoãn đúng thời gian, JBO có quyền hủy
 • tất cả các cược được đặt sau thời gian bắt đầu thực tế.