Đá Gà

%%term_title%% %%page%% %%sep%% %%sitename%% Khách hàng cần nhận biết được rằng các thôngtin liên quan đến tỷ số hiện tại

Khách hàng cần nhận biết được rằng các thông

tin liên quan đến tỷ số hiện tại, thời gian đã diễn

ra của trận đấu và các thông tin khác đã được cung

cấp trên Website chính thức của chúng tôi. trong khi

nếu như lấy từ dữ liệu trực tuyến -“live feed” thì thông

tin được cung cấp bởi một bên thứ ba và có thể

dẫn đến thời gian chậm trễ và/ hoặc có thể không

chính xác, tất cả cược đặt dựa trên dữ liệu này hoàn

toàn có nguy cơ gây bất lợi cho khách hàng. JBO Đá Gà

cung cấp dữ liệu này nhưng không mang tính đảm bảo

về sự chính xác, đầy đủ và kịp thời của dữ liệu đó và

không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất (trực tiếp

hoặc gián tiếp) gây ra cho khách hàng nếu khách

hàng phụ thuộc vào những thông tin này.Nếu

Sự Kiện/Trận Đấu không bắt đầu vào đúng thời

gian đã lên kế hoạch trước và không kết thúc theo

đúng thời gian quy định như trong Luật Cược, thì

tất cả các cược sẽ bị hủy, ngoại trừ những Kèo/

Cược đã được xác định vô điều kiện.