Bắn Cá

%%term_title%% %%page%% %%sep%% %%sitename%% Nếu một Sự Kiện/Trận Đấu đã bắt đầunhưng sau đó bị hủy bỏ, và không kết thúc

Nếu một Sự Kiện/Trận Đấu đã bắt đầu Bắn Cá

nhưng sau đó bị hủy bỏ, và không kết thúc

theo đúng thời gian quy định như trong Luật

Cược thì tất cả các cược sẽ bị hủy, ngoại

trừ những Kèo/Cược đã được xác định vô điều kiện.

 • 3.Nếu sự kiện không kết thúc theo

  đúng thời gian quy định như trong Luật Cược,

  và kết quả chính thức cần phải sẽ công bố bởi

  nhà tổ chức sự kiện hoặc cơ quan quản lý có

  liên quan, JBO có quyền xem đó là các trận đấu

  chính thức hợp lệ. Quyết định của JBO là quyết

 • định cuối cùng và có tính ràng buộc trong vấn

  đề này.Trong trường hợp có liên quan, đội được

  trao giải sẽ được tính kết quả chính thức, bất kể

  kết quả xếp loại nào khác hoặc sửa đổi khác đối

  với kết quả. Nếu không có lễ đăng quang trao giải,

  kết quả sẽ được xác định theo kết quả chính

  thức của trọng tài có liên quan tại thời điểm kèo mở ra,

  bất kể kết quả xếp loại nào khác hoặc sửa đổi

  khác đối với kết quả. Nếu không có kết quả

  chính thức thì kết quả sẽ được xác định dựa

  theo bằng chứng thực sẵn có tại thời điểm kèo mở ra.